Menüü

25. märts 2021

Anname teada TAAVI PALK programmi võimalustest seoses sotsiaalmaksu- ja haigustasude arvestamisega ning Töötukassa palgatoetusega.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile , kiiremini saate oma konkreetsele programmi kasutamise küsimusele vastuse, kui saadate selle lahendmiseks meie konsultantidele aadressil konsultant@taavi.ee.

 

     1. Erinevalt 2020. aastast tuleb märtis ja aprillis tasuda sotsiaalmaksu miinimumtasult juhul kui töötasu koos töötukassa kompensatsiooniga on alla kehtestatud miinimummäära (584 Eurot)

Et progamm ei arvutaks sotsiaalmaksu miinimumilt tuleks - juhul kui see probleemiks osutub (näiteks kui töötajala makstakse märtsis palka ainult 200 EUR)- lisada menüüs

File->Seadistused->Maksud rida alates märtsikuust ilma sotsiaalmaksu miinimummäära summata.

 

Alternatiiv on uuendada wpalk,exe ja lisada faili taavi.ini rida

[Main]

Töötukassa kompensatsiooni ajal sotsiaalmaksumiinimum 0=Jah

 

Uus versioon arvutab haigustasusid vastavalt 01.01.2021 kehtima hakanud reeglitele automaatselt kuni 31.12.2021 (algselt kuni 31.04.2021).

     2. Töötukassa poolt töötasu hüvitamise korral töötasu maksmine ja kajastamine palgalipikul (vajalik versioniuuendus).

  • kui soovitakse maksta töötajale 200 eurot töötasu ja küsida Töötukassalt kompensatsiooni, tuleb faili taavi.ini lisada uus sektsioon

[Tasupiirangud] ja lisada sinna rida
003=200

     , kus 003 on tasuliik, millega makstakse 200 eurot bruto

   Näide:

     [Tasupiirangud]
     003=200

  • kui soovitakse maksta kõikidele töötajatele 1000 eurot vähem kui töölepingus ette nähtud, kuid mitte vähem, kui 200 eurot, tuleb faili taavi.ini lisada uus sektsioon  

     [Tasuvähendused] ja lisada sinna rida

     003=1000

       , kus 003 on tasuliik, millega makstakse 1000 eurot brutotasu vähem

     Näide:

     [Tasuvähendused]
     003=1000

 

  •    kui soovitakse palgalipikul näidata töötaja tavapalka koos Töötukassalt saadava hüvitusega (hüvitus miinusmärgiga) tuleb lisada menüüst Registrid -> Tasuliigid uus tasuliik väljamaksukoodiga 10 ja algoritmiga K1, mis arvutab välja Töötukassa poolse kompenstatsiooni summa töötaja lipikule MIINUSMÄRGIGA. Nii saab näidata palgalipikul tavatöötasu (ja tööpäevad/tunnid) ja maksud leida juba vähendatud summalt.

Faili taavi.ini tuleb sektsiooni [Main] rida (näiteks märtsi kohta selline) :

Töötukassa kompensatsioon 202103=XXX

           , kus XXX on tasuliik, millega kompensatsiooni summat arvestatakse. Iga kuu kohta eraldi rida. Töötajatele lisatakse tasuliik lipikule automaatselt lõplikus lahenduses, mille väljamaks on faili lisatud (kaks kuud kolmest).Tasuliigiga summa võib sisestada ka käsitsi iga kuu kas lisa- või püsitasudesse (püsitasudes on võimalik sisestada kahekuuline periood).

  

             Juhul kui näitate palgalipikul juba vähendatud (tegelikult arvestatud) palgasummat pole  eelpoolkirjeldatud tasuliigi häälestamine vajalik. Ilma versiooniuuenduseta on võimalik Töötukassa poolt kompenseeritav summa sisestada lipikule valmissummana.

 

 

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge