Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
  • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
  • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
  • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
  • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
  • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
  • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
  • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
  • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
  • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
  • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
  • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
  • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
  • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
  • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
  • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
  • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
  • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
  • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
  • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
  • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
  • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
  • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
  • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
  • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
  • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
  • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
  • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
  • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
  • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
  • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
  • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
  • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
  • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
  • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
  • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
  • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
  • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
  • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
  • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
  • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
  • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
  • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
  • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
  • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
  • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
  • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
  • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
  • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
  • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
  • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
  • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
  • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Palk

Personal

Finants

Ladu

Pohivara